Hadeland Ride Og Kjøreklubb - Ridning
Org nummer:993 620 971
Postadresse:Postboks 16, 2716 Harestua
Bankkonto:2020 08 00320
Telefon:95072558 (Leder)
Hjemmeside:http://hrk.idrettenonline.no
Epost styret:styret@hadelandrideklubb.no
Epost medlemskap/hestesport:
medlem@hadelandrideklubb.no
Epost stevner:
stevne@hadelandrideklubb.no