Ryttersport mot mobbing

Ryttersport mot mobbing er en holdningsskapende kampanje satt i gang av Norges Rytterforbunds ungdomskomité. Målet med kampanjen er å skape et bedre samhold i ryttersporten, både på tvers av grener, alder og nivå. Vi ønsker å sette lys på, og spre budskapet om, at mobbing ikke er akseptabelt. Ryttersport mot mobbing skal være med på å skape bedre felleskap, positivitet, åpenhet og større idrettsglede i staller og klubber rundt om i landet.

Har du spørsmål rundt eller bidrag til kampanjen er det bare å ta kontakt på kampanjens facebook-side, eller sende en mail til ungdom@hadelandrideklubb.no


LOGO_Ryttersport mot mobbing