Grønt Kort

grønt kort

Grønt Kort (GK) er krav for start på utvidede klubbstevner og oppover, og inngangsbilletten til lisenssystemet i rytterforbundet.

Norges Rytterforbund ønsker at alle konkurranseryttere skal ha nødvendige basiskunnskaper om hest, sikkerhet og reglement, og det er derfor et krav om Grønt Kort for å kunne starte på UK-stevner og oppover, og for å kunne løse rytterlisens i NRYF.

Det er rideklubben som har hovedansvaret for å tilrettelegge Grønt Kort-kurs for sine medlemmer. Ofte arrangerer også rytterkretsen kurs.

Grønt Kort kurset består av følgende deler:

  • Reglementskurs ca.4t 30min
  • Kurs i sikkerhet og hestekunnskap ca.3 timer
  • Praksis i stall, ca. 1,5 time
  • Ridedelen, hvor du testes i ridning (kjøring) og håndtering av hest

Barn må ha med foreldre til de er fylt 16 år på Grønt Kort kurs. Nedre aldersgrense er 8 år.

Grønt Kort bok

Alle som går på kurs må ha Grønt Kort boken. Den selges i Idrettsbutikken, sammen med KR1 – Konkurransereglementet. Det står i kursinvitasjonen om du må skaffe den selv eller om kursarrangøren har den.

Bedømmelsesskjema for Grønt Kort rideprøve – mars 2015

Nytt Grønt Kort fra 2015

HRK forsøker å arranger kurs hver vår og høst. Info om kurs og påmelding legges ut på hjemmesiden

Grønt Kort kontakt I klubben er Lisbeth Stenseth (mob 942 54 907)