HRK ble slått sammen med Harestua Hestesportsklubb i 2014, og har tatt over forvaltningen av banen i Vestbygda på Harestua.

Banen er på ca 30 x 40 m og har egen hinderpark.

Det arrangeres treninger og klubbstevner på banen.

HRK's kontaktperson er: Gudrun L Rækken