RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBANER OG FELTRITTBANE PÅ HADELAND LANDBANE OG HARESTUA

For best mulig å sikre trygg ridning og for at den økonomiske forpliktelsen skal kunne bæres, har HRK’s styre besluttet følgende om bruk av klubbens anlegg.

1. Hjelm er påbudt ved all ridning og kjøring

2. Medlemmer av HRK benytter anlegget uten ekstra kostnader

3. Ryttere som ikke er medlemmer av HRK og som benytter anlegget, skal betale en årlig avgift på kr 1000,- eller kr 100,- pr gang.

4. Ta hensyn til trening av hester på travsporet (Travtrening torsdag ettermiddag og søndag formiddag* )

5. Kun hindermateriell som ligger tilgjengelig ute på ridebanen kan benyttes til uorganisert trening.

6. Banen skal ryddes etter treninger og utstyr settes ryddig tilbake i boden. «Ute» materiell skal også ryddes sammen og bommer skal løftes opp fra bakken.

7. Trening på terrenghindere skal kun skje med trener tilstede

8. Sikkerhetsvest er påbudt ved ridning på terrenghindere.

9. Ved bruk av oppsalingsspilt skal disse rengjøres

HRK’s kontaktperson for anlegget er Kari Gulden Olstad, mob 95731986

Innbetaling av avgifter, jfr punkt 3 skal uoppfordret skje ti kto 2020.08.00320 med melding om hva beløpet gjelder

* NB! Torsdag ettermiddag og søndag formiddag er det travtrening. På disse tidspunktene ber vi våres medlemmer om å ta ekstra hensyn til Travlagets aktivitet og unngå blant annet å benytte oppsalingsspiltene.

HRK ønsker å sikre bruken av Landbanen videre og vil legge stor vekt på utbedring og oppgradering av anlegget. For at alle involverte parter skal ha varig glede av anlegget, forutsetter HRK at ovenstående følges.