Hesten

Sikker identifikasjon

Alle hester som skal starte konkurranse, må være førstegangsregistrert i NRYFs konkurranseregister (HorsePro). Registreringen skal ivareta sikker identifikasjon av konkurransehester, og gjøres ved at hestens id.nr, navn og annen identifikasjon registreres i HorsePro.

Rideskolehester førstegangsregistreres kostnadsfritt. Det er egne bestemmelser for utenlandsk eide hester, se “Generelt konkurransereglement, Kapittel 3″.

Årlig hestelisens

Alle hester som skal starte klasse LB eller høyere på distrikts-, lands- og elitestevner må ha hestelisens.

Alder

Ridesport

Foto: Roger Svalsrød

For å delta i konkurranser må hesten som hovedregel fylle minst fem år i løpet av kalenderåret. Fire år gamle hester kan starte lette klasser i enkelte grener, samt i egne unghestklasser med statutter godkjent av NRYF. Hestens alder regnes fra 01.01 det året hesten er født, og aldersbestemmelsene gjelder også for start utenfor konkurranse.

Hesten skal være sunn, i konkurransemessig stand og kvalifisert for det nivået den skal starte ved deltakelse på stevner.

Ponnimåling

For at en ponni skal kunne starte ponniklasser må den stå oppført i NRYFs register som ponni. For registrering må det sendes inn godkjent, norsk ponnimåling.

-Normer for ryttersporten-