Ungdomskomiteen jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av oss unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.

Vi skal videreføre og jobbe med de gode prosjektene som allerede er startet i NRYF som “Ryttersport mot mobbing ” og “Stallfadder”. Vi må jobbe videre med å få aktive ungdommer i klubben, og vi har som mål å få en stemme inn for dere unge i klubbens styre.


Kontakt oss på mail ungdom@hadelandrideklubb.no


Ungdomskomiteens medlemmer i HRK:


Maren Moger (Gran)


Siri Torgersen Grinder (Gran)