Anlegget til HRK på Landbanen består av to ridebaner på hhv 60 x60 m og 20 x 60 m, og en liten terrengbane bestående av ca 12 knøttecup hindre. I tillegg har vi en bod til oppbevaring av utstyr og en dommerbod.

Hadeland ride og kjøreklubb (HRK) har inngått en avtale med Hadeland Travselskap (HT) om bruk av Landbanen. HRK betaler 30 % av strømregninger og offentlig renovasjon knyttet til anlegget. HRK dekker også utgifter knyttet til vedlikehold og oppgradering av ridebaner og materiell som klubben eier. Se vedlagt link til bruksavtalen:

Bruksavtale landbanen
Alle som benytter seg av anlegget skal sette seg inn i Bruksegler som er vedtatt av styret.NB! Torsdag ettermiddag og søndag formiddag er det travtrening. På disse tidspunktene ber vi våres medlemmer om å ta ekstra hensyn til Travlagets aktivitet og unngå blant annet å benytte oppsalingsspiltene.