Grenkonferanse kjøring 2015

Postet av Hadeland Ride Og Kjøreklubb - Ridning den 26. Okt 2015

I år blir grenkonferansen kjøring lagt til Sportsforum på Gardermoen 17.-18. januar.

Dette er en arena for teknisk personell, grenutvalgene og utøvere.

Lørdag formiddag starter med et felles foredrag med mentaltrener Sigurd Granmark, fortsetter med konferanser og avsluttes med festmiddag med utdeling av utmerkelser.

Hver enkelt gren og komité utarbeider også egne agendaer, og GUK har invitert Jørgen Kongen til å holde foredrag om bekledning og presentasjon! I tillegg vil det bli de vanlige postene som gjennomgang av videre planer for Grenutvalg Kjøring, satsingsområder, gjennomgang av av revidert KR IX, økonomi ol. Det vil komme en mer detaljert plan.

Påmelding gjøres via deltager.no – se også her for priser og pakker.

NB! Det er veldig viktig at du krysser av for hvilken gren du tilhører, og dersom du er teknisk personell, kryss av på TP og gren.

Fredag:

16:00-20:00 Grønt Kort

Lørdag:
0900 Sjekk inn
1000 Velkommen – felles velkomst
1000 Sigurd Granbark, mental trening – felles
1200Gruppearbeid – hva med fremtiden?
1300 Lunsj
1400 – 1800 GUK informerer
– Året som gikk – tilbakeblikk
– Reglementsendringer
– Regnskap og budsjett
– Aktivitet og sportsplaner
– mesterskap
2000 Felles middag med utdeling av priser


Søndag
0800 Frokost
0900-1100 Kjøring 2015 – planer- oppsummering
1100 – 1300 Jørgen Konge om antrekk og presentasjon
1300 Lunsj
Vel hjem

Vel møtt til en hyggelig og utviklende helg!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.