Årsmøte 2016

Postet av Hadeland Ride Og Kjøreklubb - Ridning den 3. Feb 2016

Varsel om årsmøte 2016 i Hadeland Ride- og Kjøreklubb

Tid: Onsdag 6. april 2016, kl 19

Tidspunkt må utsettes pga en hektisk jobbhverdag og sykdom hos nøkkelpersoner

Sted: Sanner hotell, Granvollen.

.

Dagsorden:

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenning av HRK årsberetning 2015
  5. Godkjenning av regnskap 2015 og budsjett 2016
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret på
styret@hadelandrideklubb.no senest to uker før årsmøtet, dvs senest onsdag 30. mars


Årsmøtepapirer:

Årsmøtepapirer HRK 2016 v160405.pdf

Organisasjonsplan HRK Utkast.pdf


Velkommen!

Hilsen styret i HRKKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.