Velkommen til årsmøte 2024!

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 9. Feb 2024

Årsmøte i Hadeland Ride- og kjøreklubb blir 13. mars 2024 kl. 19 på Sanner hotell. 


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 28. februar. Forslag kan sendes til styret på e-post. Vi ønsker også bilder og fortellinger velkomne til årsberetningen!

I år som i fjor skal årets HRK'er kåres. Nominasjon av kandidater - med begrunnelse - sendes styret innen 28. februar. 


Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet. 


Styret i HRK ønsker velkommen til årsmøte! 

Årsmøtepapirer til årsmøtet 9. mars 2022

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 3. Mar 2022

Her ligger årsmøtepapirer til årsmøtet 9. mars 2022 kl 1900 på Sanner hotell.


Vel møtt! 


Hilsen StyretÅrsmøtepapirer 2022.pdf
Årsmøte 2022!

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 11. Feb 2022

Årsmøte i Hadeland Ride- og kjøreklubb blir 9. mars 2022 kl. 19 på Sanner hotell. Dersom smittevernhensyn skulle tilsi det, blir også årets møte avholdt digitalt. Vi håper å kunne gjennomføre ved fysisk oppmøte og gleder oss til å treffe folk igjen! 


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 22. februar. Forslag kan sendes til styret på e-post. Vi ønsker også bilder og fortellinger velkomne til årsberetningen!

I år som i fjor skal årets HRK'er kåres. Nominasjon av kandidater - med begrunnelse - sendes styret innen 22. februar. 


Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet. 


Styret i HRK ønsker velkommen til årsmøte! 
Årsmøtepapirer til digitalt årsmøte 18. mars 2021 kl 1900

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 11. Mar 2021

Velkommen til årets digitale årsmøte i Hadeland ride- og kjøreklubb torsdag 18. mars 2021 kl 19.00

(merk: valgkomiteens innstilling til nytt styre er oppdatert og ligger som word-fil)


Lenke til deltagelse (på Teams) ligger her: 

 

Join on your computer or mobile app 

 

Click here to join the meeting

 


Vel møtt! 


Hilsen styret 

Årsmøtepapirer HRK 2020.pdf

HRK valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021.docx