Resultater fra årets første dressurstevne

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 19. Apr 2018

Søndag 15 april arrangerte HRK dressurstevne på Hvinden, med ryttertestprogrammer i alle klasser. Dommer var Minna Hernandez, godt assistert av Bassa.  Det var 18 starter fordelt på klasser fra RLD til RLA.  Ryttertestklassene skiller seg fra "vanlige" programmer ved at dommeren fokuserer på rytteren. Bedømmingen i klassene gir en fin vurdering av rytteren  i forhold til klassenivå, ferdigheter og forbedringspotensiale. Flott gjennomført av alle sammen, og takk til dere som hjalp til og gjorde stevnedagen vellykket!

Resultatliste klubbstevne dressur 15 april 2018.pdf
Klubbstevne dressur

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 27. Mar 2018


Velkommen til dressurstevne på Hvinden Hestesenter søndag 15. april!
På årets første klubbstevne satser vi på ryttertestporgrammer, og det blir klasser for alle - fra LD til MB.

Ryttertester i dressur har til hensikt å fremme god ridning gjennom å
fokusere på rytterens sits og bruk av hjelperne. I tillegg skal
ryttertestene være med på å fremme den rette innstillingen, forståelsen
og følelsen på veien mot dressurens mål: å gjøre hesten lydig, anvendelig og behagelig å ri,

slik at alle øvelser kan utføres med små umerkelige hjelpere uten synlig anstrengelse for rytteren.

Ryttertest-programmer RLD – RMB: Det er laget egne programmer for Ryttertester fra LD til MB nivå. Det finnes to programmer for hvert klassenivå. Ryttertestprogrammene finner du her

I bedømmelsen av ryttertester er det i første rekke rytterens sits, bruk av hjelperne, følelse og innvirkning på hesten som teller. Kvaliteten på hesten som dressurhest har ingen direkte påvirkning i bedømmelsen. I en ryttertest kan opp til fire ryttere være inne på banen samtidig.

Klubbstevnet blir avholdt på Hvinden Hestesenter, søndag 15 april  Påmeldingsfrist: 9. april Invitasjonen og mer informasjon finner du her: Prop klubbstevne dressur 15 april 2018.pdf

Les mer om ryttertester på sidene til Norges Rytterforbund: http://www.rytter.no/grener/dr...
Årsmøtet 2018

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 11. Mar 2018

Årsmøtet ble avholdt på Sanner hotell onsdag 7. mars, med 31 medlemmer tilstede.

Valget ga følgende resultat:

Leder:  Kristin Madsen (Gjenvalg, ett år)

Nestleder Mari Morstad var ikke på valg, ett år igjen.

Styremedlemmer: Rune H.  Rækken (Gjenvalg, to år)

                             Gudrun Lillejordet Rækken (Gjenvalg, to år)

Styremedlemmene Bjørn Myhrer og Marlene Andersen Gagnum var ikke på valg, ett år igjen.

Ungdomskomiteen: Leder Tara Hvinden var ikke på valg, ett år igjen.
                                Maria Olsen Rustad (Ny, to år)                               

Varamedlemmer:  Camilla Westby (Gjenvalg, ett år)

                              Kine Haagensen Skiaker (Ny, ett år)


Revisorer:   Kari Gulden Olstad (Ny) og Gudrand Helmen (Ny)


Valgkomite:      Leder Anne Irene Bergsrud  var ikke på valg, ett år igjen.

                         Medlemmer: Vivi Marie Grini (Ny)

                                               Helene Melbye (Ny)

                         Varamedlem: Yvonne Stumpf Arnholt (Ny)


Protokollen  fra årsmøtet vil bli lagt ut så snart den er klar.

Du kommer vel på årsmøte 7. mars? Her finner du sakspapirer

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 1. Mar 2018

Styret viser til innkalling til årsmøte i HRK, datert 04. februar.  Årsmøtet finner sted på Sanner hotell den 7. mars kl 1900.

Sakliste, forretningsorden, regnskap, revisjonsberetning, sak fra styre om kontingent, budsjett og HRK organisasjonsplan finner du samlet her:


årsmøtepapirer v3.pdf


Styret minner om at kontingent for 2018 må være betalt dersom du ønsker å være stemmeberettiget på årsmøtet.  Vel møtt!
Innkalling til årsmøte 7. mars 2018

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 4. Feb 2018


INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tid: Onsdag 07 .mars kl 1900

Sted: Sanner hotell, Granavollen

Dagsorden:

Sak 1: Åpning og godkjenning av de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle årsberetning

Sak 9: Behandle HRKs regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 12: Vedta HRKs budsjett

Sak 13: Behandle HRKs organisasjonsplan

Sak 14: Valg 


  Saker som ønskes behandlet må være styret  ihende innen 21. februar. 

(Saker sendes til styret v/ Kristin Madsen, kristma@online.no

 

Vel møtt!  

Hilsen

Hadeland Ride- og Kjøreklubb

v/styret


Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 
Nyttårsfest lørdag 27. januar

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 4. Jan 2018

Hadeland Ride- og Kjøreklubb inviterer  til Nyttårsfest  

Lørdag 27. januar kl. 19.00 på  Sanner hotell    

Det serveres middag m/dessert og kaffe. Pris kr 450,- pr person  

Etter middagen blir det hesteprat og hygge til uti de små timerJ  

Bindende påmelding til Mari Morstad, tel 470 29 121 innen 16. januar. NB: Påmelding er først gyldig når innbetaling er registrert på konto 2020.08.00320  

Hjertelig velkommen!