Innkalling til årsmøte i Hadeland Ride- og Kjøreklubb

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 6. Feb 2017


INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tid: Torsdag 16 .mars kl 1900

Sted: Sanner hotell, Granavollen


Dagsorden:

  1. Åpning v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenning av HRK årsberetning 2016
  5. Godkjenning av regnskap 2016 og budsjett 2017
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes styret på
styret@hadelandrideklubb.no innen 1. mars


Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.