Innkalling til årsmøte lørdag 9. mars

Postet av Hadeland Ride og Kjøreklubb den 26. Jan 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tid:  Lørdag  09 .mars kl 1800

Sted: Sanner hotell, Granavollen

Dagsorden:

Sak 1: Åpning og godkjenning av de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle årsberetning

Sak 9: Behandle HRKs regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent for 2020

Sak 12: Vedta HRKs budsjett

Sak 13: Behandle HRKs organisasjonsplan

Sak 14: Valg 


 Saker som ønskes behandlet må være styret  ihende innen 23. februar. 

(Saker sendes til styret v/ Kristin Madsen, kristma@online.no


Vel møtt!  

Hilsen

Hadeland Ride- og Kjøreklubb

v/styret


Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.